Dåb er indvielse til fællesskabet med Gud og med mennesker.

 - Alle, der ikke er døbt, kan blive døbt.

  

Barnedåb & navngivning:

 

Et barn skal navngives, før det er et halvt år gammelt. Det kan I gøre ved dåb i kirken eller via Borger.dk ved hjælp af MitID. Se nærmere beskrivelse om navngivning her. Såfremt I ikke har MitID, henvender I jer blot til kirkekontoret som vil være behjælpelig med navngivningen. 

 

Ved en barnedåb skal der også være faddere. Der skal være mellem to og fem faddere til et barn. Mindst to af disse skal være andre end barnets forældre. Fadderne forpligter sig ved barnedåb til at tage vare på dåbsbarnets kristelige opdragelse.

Som fadder skal man være døbt til den kristne dåb og som et minimum have nået konfirmationsalderen samt være til stede i kirken under dåben, men det er ikke et krav, at fadderne skal være medlem af Folkekirken.

 

I kan læse meget mere om barnedåb på hjemmesiden dåben.dk  

Kontakt kirkekontoret for at aftale dåb. Kontaktinformationerne findes her 

 

Voksendåb

Nogle voksne blev ikke døbt som børn, og får senere i livet et ønske om at blive døbt. Andre er opvokset i en anden religion og ønsker at konvertere til kristendommen. Andre igen har længe været religiøst søgende og finder til sidst sit ståsted og ønske om dåb i Folkekirken. Voksendåb bliver mere og mere almindeligt.

 

Den voksne, som ønsker at blive døbt, skal kontakte en sognepræst. Som forberedelse til dåben, mødes præsten og den voksne for at tale dåben igennem og aftale en evt. forberedende dåbsundervisning. 

 

Ved voksendåb er der ikke faddere ved dåben. I stedet er der to dåbsvidner. De er vidner både i juridisk og medmenneskelig forstand. Dåbsvidnerne deler det særlige øjeblik med den døbte, så de siden hen kan se tilbage på dåben sammen. Dåbsvidnerne kan være fortrolige venner eller familiemedlemmer, som også i andre situationer er den døbtes nære samtalepartnere. Den voksne, kan også bede præsten hjælpe med at finde dåbsvidner.

 

Dåben foregår som udgangspunkt altid i forbindelse med søndagsgudstjenesten. Samt efter aftale med kirkekontoret eller sognets præster

 

Drop-In dåb

Folkekirken i Helsingør og omegn tilbyder drop-in dåb hvert halve år i nogle af provstiets (kommunens) kirker.

Her har du mulighed for at komme ind fra gaden og blive døbt uden en forudgående aftale. Medbring billedlegitimation og dåben vil finde sted efter en samtale med den tilstedeværende præst.

OBS - er du under 18 år, skal dine forældre give deres samtykke til dåben.

Kommende drop-in dåb vil fremgå af hjemmesiden www.dåben.dk

 

 senest redigeret: onsdag 07-feb-24 13:20:29
Nyheder
FDF Helsingør 1. og Helsingør Familietjeneste holder Sankt Hans fest for hele sognet, søndag den 23. juni kl. 16-19