Dåb er indvielse til fællesskabet med Gud og med mennesker.

 

Alle, der ikke er døbt, kan blive døbt.

 

 

Barnedåb

 

 

Alt praktisk vedrørende barnedåb er beskrevet på hjemmesiden dåben.dk .

Når man skal have barnedåb, skal man have et navn til barnet.

Navngivning: Et barn skal navngives, før det er et halvt år. Det kan I gøre ved dåb eller via www.Borger.dk ved hjælp af nemID. Se nærmere beskrivelse om navngivning ved at klikke her . Såfremt I ikke har nemID, henvender I jer blot til kordegnekontoret som vil være behjælpelig.

Man skal være opmærksom på, at mere specielle fornavne muligvis ikke er godkendt af Kirkeministeriet. Så skal der i givet fald søges om godkendelse af det "nye" navn - i øjeblikket kan der være en ekspeditionstid på op til 3 måneder.

 

Ved en barnedåb skal der også være faddere/dåbsvidner. Der kan være mellem 2 og 5 faddere til et barn. Mindst to af disse skal være andre end barnets forældre.

Som fadder skal man være døbt til den kristne dåb og som et minimum have nået konfirmationsalderen og være til stede i kirken under dåben, men det er ikke et krav at fadderne skal være medlem af folkekirken.

 

 

Voksendåb

Nogle voksne blev ikke døbt som børn, og får senere i livet et ønske om at blive døbt. Andre er opvokset i en anden religion og ønsker at konvertere til kristendommen. Andre igen har længe været religiøst søgende og finder til sidst deres ståsted og ønske om dåb i folkekirken. Voksendåb bliver mere og mere almindelig i folkekirken.

Den voksne, som ønsker at blive døbt, kontakter en præst. Som forberedelse til dåben mødes præsten og den voksne for at tale dåben igennem og aftale den forberedende dåbsundervisning. Der kan være mange grunde til, at man som voksen ønsker at blive døbt, og der er stor forskel på, hvilket kendskab man i forvejen har til kristendom. Derfor aftaler præsten og den voksne karakteren af den forberedende dåbsundervisning ud fra individuelle ønsker og forudsætninger.

Dåbsvidner Ved barnedåb forpligter faddere sig til at tage vare på dåbsbarnets kristelige opdragelse. Ved voksendåb er der ikke faddere ved dåben. I stedet er der to dåbsvidner til voksendåb. De er vidner både i juridisk og medmenneskelig forstand. Dåbsvidnerne deler det særlige øjeblik med den døbte, så de siden kan se tilbage på dåben sammen. Dåbsvidnerne kan være fortrolige venner eller familiemedlemmer, som også i andre situationer er den døbtes nære samtalepartnere. Den voksne kan også bede præsten hjælpe med at finde dåbsvidner.

 

Dåben foregår som udgangspunkt altid i forbindelse med en almindelig søndagsgudstjeneste (Højmesse).

 

Drop-In dåb

Folkekirken i Helsingør og omegn tilbyder drop-in dåb hvert halve år i nogle af provstiets kirker.

Her har du mulighed for at komme ind fra gaden og blive døbt uden en forudgående aftale. Medbring billedlegitimation og dåben vil finde sted efter en samtale med den tilstedeværende præst.

OBS - er du under 18 år, skal dine forældre give deres samtykke til dåben.

Kommende drop-in dåb vil fremgå af Helsingør Provstis hjemmeside om dåb www.dåben.dk

 

 senest redigeret: onsdag 01-jan-20 18:57:47
Breaking news:

Andreas de la Cour er ansat i kirken pr. 1. april!


Du bør skrive dit barn op til konfirmation i 2024 nuNyheder

Beate Baumann og Kirsten Busch fortæller om kirkens historie.


Næste gang er tirsdag den 28. marts kl. 16.00

Nye deltagere er velkomne.