Kirkelig vielse

Når man skal giftes er man som regel i god tid med planlægningen. Også hvad kirken angår er det en god idé at henvende sig til kirkekontoret i god tid.

For at blive gift skal man have en prøvelsesattest. Denne skal man ansøge om via Borger.dk
Når man har ansøgt om ægteskabserklæringen via borger.dk, udstedes prøvelsesattesten af brudens bopælskommune.
Attesten er gyldig i fire måneder fra udstedelsesdatoen.

 

Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab

Selvom man allerede er blevet gift på rådhuset, kan man godt ønske at højtideligholde sit ægteskab i kirken. Lidt forenklet kan man sige, at man i kirken får den del af en kirkelig vielse, som borgmesteren ikke kan bidrage med, nemlig Guds velsignelse.

Der kan være mange forskellige grunde til at ønske en kirkelig velsignelse af sit ægteskab. Man er altid velkommen til at tale med præsten om sine spørgsmål og tanker i den forbindelse.

Den kirkelige velsignelse har intet juridisk/borgerligt indhold. Det er derfor ikke nødvendigt med nogen prøvelsesattest. Til gengæld skal man kunne forevise en borgerlig vielsesattest.
senest redigeret: fredag 17-nov-23 13:19:30