Der er sangaftener følgende datoer: 29. januar og 26. marts 2021

Emnerne er endnu ikke fastlagt.

 

 

 

Der er fællesspisning kl. 18.30.

Tilmelding til spisning kl. 18.30 er nødvendig. Man melder sig til spisning hos kordegnekontoret, tlf. 49 21 06 84,  og prisen er 70 kr for maden. Tag gerne selv drikkevarer med.

 

Selve sangaften begynder kl. 20.

I løbet af aftenen serveres kaffe og the med hjemmebagte småkager. Hvis du ikke har deltaget i den forudgående fællesspisning, betales 10 kr. for dette.

Eventuelt overskud går til hjælp til vores årlige udflugt.

 

Aftenen slutter ca. kl. 22.00.

Hjemtransport kan eventuelt ordnes.

Velkommen til alle!

 

Morten / Beate

 

 senest redigeret: onsdag 25-nov-20 16:39:40