Der er mange praktiske ting at tage stilling til, når én af ens nærmeste dør.
De ting kommer let til at fylde så meget, at man ikke har hverken overblik eller overskud til at tænke på det, som nødvendigvis skal gøres.
Man kan altid henvende sig til præsten eller kordegnen med sine spørgsmål og tanker. Ikke kun i forbindelse med et dødsfald, men også i tiden efter dødsfaldet.

De pårørende har ret til selv at tage hånd om det rent praktiske, det vil sige papirer, pyntning af kirken og sågar transport af afdøde.
De fleste vælger dog at tage imod hjælp fra en bedemandsforretning til én eller flere af disse opgaver.

Tidspunktet for en begravelses-højtidelighed skal altid aftales med præsten.

En samtale med præsten finder som regel sted forud for begravelsen.
Samtalen vedrører blandt andet højtidelighedens forløb, herunder hvilke salmer, der skal synges.
Et centralt spørgsmål er også om afdøde skal jordfæstes/begraves eller kremeres/brændes.
Udgangspunktet er, at man altid så vidt muligt skal følge afdødes egne ønsker.

Dødsfald indberettes normalt af lægen men anmodning om begravelse skal altid anmeldes til kirkekontoret - også selvom man ikke ønsker præstens medvirken.Anmodning om begravelse skal fremover ske digitalt via www.Borger.dk. ved brug af nemID. 
senest redigeret: fredag 17-nov-23 13:19:22
Nyheder
FDF Helsingør 1. og Helsingør Familietjeneste holder Sankt Hans fest for hele sognet, søndag den 23. juni kl. 16-19