Ny studiekreds om Galaterbrevet


Ny studiekreds om Galaterbrevet i efteråret 2022 under ledelse af sognepræst Troels Bak Stensgaard

Vi mødes for 2. gang tirsdag den 27. september kl. 16.00 - 17.30, hvor sognepræst ved Sct. Mariæ kirke Sigurd Victor Stubbergaard vil give en introduktion til sin bog: "Den jødiske Paulus. Det traditionelle, det nye og det radikale Paulusbillede" (2018).

Nye deltagere er velkomne!

 

Har du lyst til sammen med at andre at fordybe dig i Bibelen, de første kristnes tro og måske din egen?

Så er Vestervang Kirkes studiekreds måske et godt tilbud for dig!

 

Vi vil i efteråret læse apostlen Paulus’ Brev til Galaterne, som er lille af omfang, men et af de mest lidenskabelige, principielle og omdiskuterede skrifter i Det Ny Testamente.

 

Hvilket skyldes brevets baggrund:

Paulus havde en tyve år efter Jesus’ død og opstandelse fået grundlagt en række kristne menigheder i det nuværende Tyrkiet, men efter hans bortrejse var der kommet andre missionærer og havde forsøgte at få de hedninge, som havde taget imod Paulus forkyndelse af frelsen i Kristus, til at lade sig omskære og leve som jøder.

For Paulus var det altafgørende, at hedningene ved tro på Kristus kunne få del i Guds pagt med Israel uden at lade sig omskære og holde den jødiske Moselov.

Derfor skriver Paulus intet andetsteds så lidenskabeligt om den kristne frihed og om, at ”et menneske ikke gøres retfærdigt ad lovgerninger, men kun ved tro på Jesus Kristus” (Gal 2,16). 

 

Brevet til Galaterne har i historiens løb betydet utroligt meget for mange kristne og ikke mindst for den store vesterlandske kirkefader Augustin (354-430) og vores reformator Martin Luther (1483-1546), som begge her fandt essensen af deres syn på kristendommen som en frelse ved Guds nåde i Kristus. 

 

Mange bibelforskere vil i dag dog indvende, at Paulus med sin tale om retfærdiggørelse ved tro i Galaterbrevet ikke tager et opgør med (jødedommens påståede!) lovretfærdighed à la den fortvivlede Martin Luthers berømte kamp i klosteret for en nådig Gud.

Ud fra en positiv opfattelse af sin egen jødiske religion forkynder Paulus derimod et revolutionerende nyt og alle inkluderende fællesskab: ”Her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand og kvinde, for I er alle én i Kristus Jesus” (Gal 3,28). 

 

Denne nye Paulus-forskning har vendt op og ned på billedet af Paulus, men også bidraget til en i vor tid udbredt kritik af folkekirkens lutherske trosgrundlag.

Man har læst Paulus med alt for megen fokus på synd og den enkeltes vej til frelse på bekostning af det nye kristne liv i Ånden, hvor de kristne tjener hinanden i kærlighed, siger nogle moderne forskere, mens andre forsvarer de ældre fortolkninger af Galaterbrevet.

 

Vi vil i studiekredsen selvfølgelig se på argumenterne for både den traditionelle lutherske og for de mange nye tolkninger af Paulus og hans brev til galaterne.

Men først og fremmest læser vi Galaterbrevet grundigt sammen, og giver os som altid god tid til alle de spørgsmål, som vi hver især sidder med og som ofte opstår undervejs. 

 

Vi mødes følgende 5 tirsdage kl. 16.00 – 17.30 i kirken: Den 27. september, den 11. og 25. oktober, den 8. og 22. november. 

 

Sognepræst ved Sct. Mariæ Kirke, Sigurd Victor Stubbergaard, vil deltage den 2. mødegang, den 11. oktober, og give os en introduktion til den nye Paulusforskning ud fra hans bog: ”Den Jødiske Paulus. Det traditionelle, det nye og det radikale Paulusbillede” (2018).

Det vil være praktisk, hvis man tilmelder sig på forhånd til studiekredsen til Troels Bak Stensgaard, som leder studiekredsen, på e-mail trbs@km.dk eller telefon 49266885

 

Alle er velkomne! Vel mødt!

Troels Bak Stensgaard

 
senest redigeret: tirsdag 01-dec-20 10:24:39