Spiseaften med Helsingør Familietjeneste onsdag den 15. september


Spiseaften med Helsingør Familietjeneste i Vestervang Kirke
onsdag den 15. september, kl. 16:00
 

Tema: FN's verdensmål 

 

Kære alle,

Der er spiseaften i Vestervang Kirke, Gurrevej 66, 15. september. Kl. 16- 17.30.

Traditionen tro, begynder vi med kreativ hygge og kaffe.

Kl. 17.30 er der Familiegudstjeneste, og derefter fællesspisning ved langborde, pris 15 kr. for voksne. 5 kr. for børn. Tilmelding ikke nødvendig! 

Denne dag har vi valgt at holde fokus på Verdensmålene, se mere om dem på hjemmesiden https://www.globalis.dk/tema/verdensmaalene. FDF, som altid er til stede ved spiseaftnerne, har længe arbejdet med verdensmålene, og de spurgte mig, om vi ikke kunne gøre dem til omdrejningspunktet for en spiseaften – og det kan vi godt! 

 

Verdensmålene

 

FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling er en omfattende og ambitiøs dagsorden med potentiale til at forandre verden i en mere bæredygtig og retfærdig retning, hvor ingen lades i stikken. 

Vi har i dag valgt at have fokus på 2 af verdensmålene – Nr. 5 ligestilling mellem kønnene og nr. 13 klimaindsats. Og det vil vi gøre ud fra to bibelske fortællinger, hvor der optræder folk fra Samaria: Fortællingen om Den Samaritanske kvinde, og fortællingen om Den Barmhjertige Samaritaner. 
 


Jesus inkluderede nemlig kvinder, selv om det kom bag på folk. 
og 
Vi skal til at være ”en næste” for klimaet, der har behov for vores hjælp.
 
 


Vi glæder os til at se mange af de nye konfirmander, og måske nogle tidligere. Vi glæder os til at se mange af de børnefamilier, der fandt til kirken ved Sankt Hans og sidste spiseaften. Vi glæder os også til at hilse på gruppen af ældre enlige, der hygger sig med at der er lidt liv omkring dem. En spiseaften er for børn, unge, voksne, ældre, folk med hudfarver i alle verdens nuancer. Ligestilling er noget vi altid har arbejdet med, plads til alle, om du kommer alene eller med en stor familie.
 
Sidst men ikke mindst: Vi er nu uden restriktioner i kirken, og kan igen samles mange, som vi plejer! Så genoptag gode vaner, kom i kirke, slip for indkøb, madlavning og opvask. 
 

Vi ses! 


Med venlig hilsen os fra Helsingør Familietjeneste 
sognepræst Mette Dansøn
 

 

 
senest redigeret: tirsdag 01-dec-20 10:24:39