Studiekreds om Apostlenes Gerninger


Ny studiekreds om Apostlenes Gerninger
 

Paulus prædiker på Areopagos i Athen
Maleri af James Thornhill o. 1730

Til efteråret starter en ny studiekreds under ledelse af sognepræst Troels Bak Stensgaard om Apostlenes Gerninger (ApG).

 

Vi mødes i Vestervang Kirke den 1. gang torsdag den 9. september, kl. 16:00 - 17:30.

 

Af Wikipedia fremgår det at "[ApG] er den femte bog i Det Nye Testamente. Den er en fortsættelse af Lukasevangeliet og ifølge overleveringen er den skrevet af evangelisten Lukas. Skriftet beretter om apostlenes og andre tidlige kristnes gerninger i tiden efter Jesu opstandelse og himmelfart."

 

Apostlenes Gerninger er i hvert fald en spændende, ja højdramatisk fortælling. Over stok og sten går det! Vi hører om kirkens grundlæggelse pinsedag, da Helligånden gav de bange disciple kraft og mod til at fortælle om deres tro til andre, om den første menigheds liv i Jerusalem og forsøg med ejendomsfællesskab eller ’kærlighedskommunisme’. Der berettes om Stefanus’ martyrium og andre forfølgelser, om underfulde helbredelser og andre mirakler og især om Peters forkyndelse i Jerusalem og omegn.

 

I anden del af Apostlenes Gerninger fortælles om farisæeren og kristendomsforfølgeren Saulus, som blev omvendt på vej til Damaskus, og siden som hedningeapostlen Paulus på sine lange eventyrlige missionsrejser, trods hård modstand, fængselsstraffe og skibbrud, udbredte troen på Kristus til hele den græsk-romerske verden. Til sidst fortælles om retssagen imod Paulus og hans rejse til kejseren i Rom, hvor skriftet slutter omtrent 30 år efter Jesu død og opstandelse, kort tid før Paulus formodentlig blev henrettet i år 64.

 

Du kan læse mere om studiekredsen ved at klikke her

 

Studiekredsen mødes herefter hver 2. torsdag hen over efteråret, kl. 16:00 - 17:30.

 

Tilmelding skal ske til sognepræst Troels Bak Stensgaard på tlf.: 49266885, eller via e-mail: TRBS@km.dk

 

Vel mødt!

 

 
senest redigeret: onsdag 01-jan-20 18:57:47