Biskoppernes retningslinjer for kirkelige handlinger


Korte gudstjenester og ingen sang 

Samfundet er nu i højeste risikoniveau på grund af den engelske virusmutant, og regeringen har udstedt nye restriktioner. Samtidig er det regeringens og sundhedsmyndighedernes vurdering, at folkekirken fortsat kan være åben og holde korte gudstjenester samt kirkelige handlinger, men under skærpede krav.

 

På baggrund af dette er det biskoppernes holdning, at folkekirken skal tilpasse sig situationens alvor og fungere på et niveau, der minimerer smitte-risikoen, mens vi fortsat sikrer at være nærværende som kirke og udfylde vores vigtige funktion i samfundet under krisen.

 

Derfor bør gudstjenester og kirkelige handlinger fremover kun vare højst 30 minutter, og vi anbefaler, at man undlader fællessang.

 

Desuden kan kirken holdes åben for mennesker, der ønsker at besøge kirkerummet, bede en bøn eller lignende. Men der må højst være 5 personer samlet på samme tid under denne personlige andagt.

 

 

Den samlede status for folkekirkens virke er herefter denne:

 

 • Gudstjenester og kirkelige handlinger herunder også begravelser og bisættelser bør højst vare 30 minutter. De skal gennemføres med overholdelse af de gældende retningslinjer om areal- og afstandskrav, udluftning, god hygiejne og mundbind.


 • Arealkravet vil også blive skærpet. Vi afventer pt. den konkrete udmøntning fra Kirkeministeriet, der forventes at komme 7. januar


 • Sundhedsmyndigheders afstandsanbefaling bliver ændret fra 1 til 2 meter • Det anbefales at undlade fællessang ved kun at lade kirkens kor eller kirkesanger synge for menigheden. Alternativet kan også være instrumentalmusik, afspilning af musik/salmesang, eller at menigheden nynner med lukket mund. Det er fortsat muligt at synge ved udendørs handlinger efter de retningslinjer, der gælder her, fx til begravelser. • Det bør overvejes, om nadver skal gennemføres i gudstjenesten. • Muligheden for 500 siddende deltagere til et arrangement er fjernet, og dermed også muligheden for udendørs gudstjenester. • Alle medarbejdere, der ikke varetager kritiske funktioner, opfordres fortsat til at arbejde hjemmefra. Det skal dog sikres, at det fornødne personale til at gennemføre gudstjenester og kirkelige handlinger er til stede. Det enkelte menighedsråd kan konkret overveje, om medarbejdere, hvis opgaver foregår udendørs og ikke indebærer nævneværdig menneskelig kontakt, fortsat kan løse disse opgaver. • Der opfordres fortsat kraftigt til, at alle kirkelige aktiviteter bortset fra gudstjenester og kirkelige handlinger aflyses eller udskydes. Dette gælder koncerter, børneaktiviteter, foredragsarrangementer, studiekredse, fællesspisninger, kirkekaffe og ældreaktiviteter mv. • Hvis der gennemføres aktiviteter i sognegården eller andre af kirkens lokaler, gælder forsamlingsforbuddet på højst 5 personer.  • Menighedsrådsmøder er undtaget forsamlingsforbuddet, men skal foregå under hensyntagen til areal- og afstandskrav.  • Konfirmandforberedelse skal foregå virtuelt.


Dette gælder fra fredag den 8. januar, og indtil der sker ændringer. Særregler for den udendørs del af begravelser og bisættelser er uændret på højst 50 personer under hensyntagen til afstandskrav. 


Eksempler på korte liturgier vil blive delt på stifternes hjemmesider. Biskopperne
senest redigeret: tirsdag 01-dec-20 10:24:39
Breaking news:

Biskoppernes retningslinjer vedrørende corona fra 8. januar og indtil videre
Nyheder

Onsdag den 3. februar, kl. 14 - 16 AFLYST!Grundet de aktuelle restriktioner er sangaftenen fredag d. 29. januar desværre aflyst. Vi håber at kunne gennemføre næste sangaften fredag d. 26. marts.


En optaget andagt med Mette Dansøn


LUKKET FOR PERSONLIG HENVENDELSE.

Du er velkommen til at ringe på tlf. 4921 0684 i Kirkekontorets åbningstid.