Gældende coronaregler NYT


Hvilke coronaregler gælder i kirken?

Læs om de gældende coronaregler på hjemmesiden https://www.folkekirken.dk/aktuelt/nyheder/hvilke-coronaregler-gaelder-i-kirken .

 

Resumé

 • folkekirken er undtaget fra det almindelige forsamlingsforbud på max. 10 personer
 • antal deltagere ved indendørs kirkelige aktiviteter er bestemt af afstandskrav og arealkrav
 • for deltagere, der sidder ned under kirkelige aktiviteter gælder, et arealkrav på 2 kvadratmeter. Hvis man står op eller går rundt mellem hinanden, er arealkravet på 4 kvadrameter

 • afstandskravet er 1 m afstand (fra næsetip til næsetip). Hvis der synges er afstandskravet 2 m
 • afstandskravet gælder ikke kirkegængere fra samme husstand
 • ved udendørs aktiviteter gælder samme afstandskrav som indendørs hvis man sidder ned. Hvis man står op eller går rundt, gælder det skærpede forsamlingsforbud på max. 10 personer. Det betyder for eksempel at planlagte udendørs Halloween- og Allehelgen-optog i den kommende tid ikke vil kunne bestå af flere end 10 personer.

  Begravelse eller bisættelse, der finder sted udendørs, er omfattet af et forsamlingsforbud på max. 50 deltagere. Det gælder til og med 13. december.

 • Mundbind: Ansatte, frivillige, deltagere og besøgende skal have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når de går ind og ud af lokalet, samt når de bevæger sig rundt i lokalet. Når man sidder ned eller knæler under nadveren skal man ikke bære mundbind. Man skal heller ikke bære mundbind når man rejser sig fra sin plads under præstens læsning af tekster, herunder evangelium. Efter denne stående handling vil man nemlig sætte sig ned igen på samme plads.

  Kravet om mundbind eller visir gælder ikke personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.

  Kravet omfatter ikke forkyndere og medvirkende under udøvelse af ceremonier samt foredragsholdere og andre optrædende under menighedsaktiviteter.

  Hvis kirkegængeren ønsker at modtage nadver, er man omfattet af undtagelsen om at de medvirkende ikke skal bære mundbind under den konkrete kirkelige aktivitet. Der er derfor ikke krav om at altergæsten bærer mundbind eller visir, når vedkommende går op til alteret og returnerer til sin plads. Mundbindet kan dog være et godt supplement til sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger vedrørende afstand og hygiejne, som under alle omstændigheder bør overholdes.

  Kravene vedrørende mundbind eller visir gælder pr. torsdag den 23. november 2020.

Generelt

Smittetallene - målt som antal smittede over de seneste 7 dage pr. 100.000 indbyggere - ændrer sig hele tiden. Derfor vil retningslinjerne, som nævnt ovenfor, også ændre sig. Følg derfor udviklingen på kirkens hjemmeside eller på folkekirkens nyhedshjemmeside https://www.folkekirken.dk/aktuelt/nyheder .

 
 senest redigeret: fredag 10-jul-20 00:17:07
Breaking news:

Gælder pr. 23. november 2020

 


Nyheder

Tirsdag den 15. december, kl. 16:00 - 17:30Menighedsrådsvalget den 15. september 2020