Gældende coronaregler SENESTE NYT


Hvilke coronaregler gælder i kirken?

Læs om de gældende coronaregler på hjemmesiden https://www.folkekirken.dk/aktuelt/nyheder/hvilke-coronaregler-gaelder-i-kirken . Nyheder specielt for Helsingør stift fremgår af hjemmesiden https://www.helsingørstift.dk/nyheder

 

Resumé

 • folkekirken er undtaget fra det almindelige forsamlingsforbud på max. 10 personer
 • antal deltagere ved indendørs kirkelige aktiviteter er bestemt af afstandskrav og arealkrav
 • for deltagere, der sidder ned under kirkelige aktiviteter gælder, et arealkrav på 2 kvadratmeter. Hvis man står op eller går rundt mellem hinanden, er arealkravet på 4 kvadrameter

 • afstandskravet er 1 m afstand (fra næsetip til næsetip). Hvis der synges er afstandskravet 2 m
 • afstandskravet gælder ikke kirkegængere fra samme husstand
 • ved udendørs aktiviteter gælder samme afstandskrav som indendørs hvis man sidder ned. Hvis man står op eller går rundt, gælder det skærpede forsamlingsforbud på max. 10 personer. Det betyder for eksempel at planlagte udendørs optog eller arrangementer i den kommende tid ikke vil kunne bestå af flere end 10 personer (gælder til og med søndag den 28. februar 2021).

  Begravelse eller bisættelse, der finder sted udendørs, er omfattet af et forsamlingsforbud på max. 50 deltagere. Det gælder til og med søndag den 28. februar 2021.

 • Mundbind: Ansatte, frivillige, deltagere og besøgende skal have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når de går ind og ud af lokalet, samt når de bevæger sig rundt i lokalet. Når man sidder ned eller knæler under nadveren skal man ikke bære mundbind. Man skal heller ikke bære mundbind når man rejser sig fra sin plads under præstens læsning af tekster, herunder evangelium. Efter denne stående handling vil man nemlig sætte sig ned igen på samme plads.

  Kravet om mundbind eller visir gælder ikke personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir. Børn under 12 år er undtaget fra kravet om mundbind.

  Kravet omfatter ikke forkyndere og medvirkende under udøvelse af ceremonier samt foredragsholdere og andre optrædende under menighedsaktiviteter.

  Hvis kirkegængeren ønsker at modtage nadver, er man omfattet af undtagelsen om at de medvirkende ikke skal bære mundbind under den konkrete kirkelige aktivitet. Der er derfor ikke krav om at altergæsten bærer mundbind eller visir, når vedkommende går op til alteret og returnerer til sin plads. Mundbindet kan dog være et godt supplement til sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger vedrørende afstand og hygiejne, som under alle omstændigheder bør overholdes. Det anbefales dog at man bærer mundbind indtil man knæler ved alteret. Efter nadveren bør mundbindet atter bæres på vej ned på plads igen.

  Kravene vedrørende mundbind eller visir gælder til og med søndag den 28. februar 2021.

 

Konfirmandundervisning

Konfirmandundervisningen er en aktivitet i folkekirken, og derfor er denne aktivitet underkastet de samme regler som nævnt ovenfor.

Konfirmandundervisningen foregår stadig inden for de retningslinjer Kirkeministeriet har udarbejdet. Det betyder at afstands- og arealkravet gælder.

 

Situationens alvor

... tilsiger at vi alle skal omgås færrest mulige mennesker. Kirkelige aktiviteter, der ikke direkte sigter mod varetagelse af menighedens tarv, bør overvejes aflyst eller udskudt. Det gælder således aktiviteter for børn, foredragsarrangementer, studiekredse, fællesspisninger, kirkekaffe og ældreaktiviteter etc.

 

Generelt

Der er ingen adgang for personer med symptomer på sygdom med coronavirus, som i stedet opfordres til at isolere sig i hjemmet og kontakte egen læge. Læs mere på www.coronasmitte.dk

Smittetallene - målt ved den såkaldte positivprocent, dvs antal personer, der er testet positive for COVID-19, i procent af antal foretagne tests - ændrer sig hele tiden. Derfor vil retningslinjerne, som nævnt ovenfor, også ændre sig. Følg derfor udviklingen på kirkens hjemmeside eller på folkekirkens nyhedshjemmeside https://www.folkekirken.dk/aktuelt/nyheder

 

Specielt for Helsingør

Helsingør er med en positivprocent på 3,6% en kommune der rangerer højt i smittetal. Der er derfor ekstra grund til at overholde kravene om afstand og anvendelsen af mundbind samt spritte af. Det gælder også besøg i folkekirken.
senest redigeret: tirsdag 05-maj-20 09:09:49
Breaking news:

Biskoppernes retningslinjer vedrørende corona fra 8. januar og indtil videre
Nyheder

Onsdag den 3. februar, kl. 14 - 16 AFLYST!Grundet de aktuelle restriktioner er sangaftenen fredag d. 29. januar desværre aflyst. Vi håber at kunne gennemføre næste sangaften fredag d. 26. marts.


En optaget andagt med Mette Dansøn


LUKKET FOR PERSONLIG HENVENDELSE.

Du er velkommen til at ringe på tlf. 4921 0684 i Kirkekontorets åbningstid.