Forfulgte kristne: aftengudstjeneste og foredrag


Aftengudstjeneste torsdag den 27. august kl. 19.00 med efterfølgende foredrag om forfulgte kristne ved Golriz Ghozati

Det er altid forfærdeligt, når folk forfølges på grund af deres religion, ligegyldigt hvad de tror på. Men flere nye store undersøgelser viser, at forfølgelsen af kristne i de seneste år har været i markant stigning, og har nået et meget uhyggeligt omfang. Organisationen ”Open Doors” eller ”Åbne Døre”, som arbejder for forfulgte kristne i mere end 60 lande, anslår således, at mere end en kvart milliard kristne i 2019 risikerede eller var udsat for, hvad man kalder for ekstrem eller alvorlig forfølgelse.

 

Mest velkendt er de kristnes lidelser på grund af islamistisk fanatisme i Mellemøsten, hvor de kristnes andel af befolkningen på grund forfølgelse og undertrykkelse er faldet så dramatisk de sidste årtier, at store ældgamle kristne kirkesamfund risikerer helt at forsvinde fra de lande, hvor kristendommen engang havde sine vugge. Dette er blevet karakteriseret som en af vor tids mest oversete tragedier.  Men også i Latinamerika, Afrika og Asien ser man for tiden en stigning i antallet af voldelige angreb mod kristne og både ny og tiltagende forfølgelse i form af statslig overvågning, chikane og diskrimination.

 

Flere tusind kristne er alene i Nigeria de seneste år myrdet af radikale islamistiske grupper som den berygtede Boko Haram. I Indien er der på regeringsniveau opstået en fornyet hindu-nationalisme med udbredt vold og chikane mod det store lands mange kristne til følge.  I Kina med 100 millioner kristne vurderer man, at den statslige forfølgelse af kristne nu er blevet lige så slem som under Kulturrevolutionen for 50 år siden, selv om forfølgelsen antager andre former. Det er inden for de sidste par år i Kina f.eks. blevet forbudt at undervise børn under 18 år i religion, at give de døde en kristen begravelse samt at købe religiøs litteratur eller at udsende gudstjenester på internettet. Hvis kirkerne i Kina ikke accepterer, at staten etablerer overvågningskameraer i kirkebygningerne, så bliver de lukket.

 

På grund af denne alvorlige situation, som de vestlige regeringer desværre først de allersidste par år så småt er begyndt at forholde sig til politisk, havde vi planlagt en temaaften om forfulgte kristne i april. På grund af corona-situationen er den nu blevet udskudt til torsdag den 27. august.

 

Vi begynder vores temaaften med en kort forbønsgudstjeneste kl. 19.00 for alle, som forfølges for deres tros skyld, ved sognepræst Troels Bak Stensgaard.  Derefter følger et 45 minutters langt foredrag om den aktuelle situation for verdens forfulgte ved Golriz Ghozati.

 

Golriz Ghozati

 

Aftenens foredragsholder Golriz Ghozati er født i Iran og voksede op under krigen mellem Iran og Irak. Som 10-årig kom hun til Danmark og konverterede tre år senere fra islam til kristendommen. Hun er uddannet lærer og har siden 2012 arbejdet som foredragsholder, HR-ansvarlig og leder af Åbne Døres politiske arbejde på Christiansborg. Gennem sit arbejde i Åbne Døre ønsker Golriz at gøre opmærksom på kirkens og de kristnes udfordringer i bl.a. Asien og Mellemøsten og at bygge bro mellem den forfulgte kirke og Danmark, så vi kan lære af hinanden og styrkes af et fælles mål.

 

Eller som Golriz Ghozati selv fortæller: ”Noget af det, som særligt bevæger mig i mit arbejde i Åbne Døre, er det personlige møde med forfulgte kristne, at lytte til deres beretninger og de udfordringer, som de står over for som kristne og som kirke. Jeg bliver altid dybt inspireret og imponeret over den styrke og glæde, de har i troen, og på trods af de udfordringer som de står over for. De udlever en kristendom, hvor de ikke er styret af frygt, men de er motiveret af en Gud, der forvandler og fornyer mennesker og menigheder. Det er for mig et stort privilegium at være en stemme for dem, som ingen stemme har.”

 

Vel mødt til en aften om et stort, vigtigt og gribende emne!

 

Troels Bak Stensgaard, sognepræst

 
senest redigeret: fredag 15-maj-20 10:29:22
Breaking news:

Biskoppernes retningslinjer vedrørende corona fra 8. januar og indtil videre
Nyheder

Onsdag den 3. februar, kl. 14 - 16 AFLYST!Grundet de aktuelle restriktioner er sangaftenen fredag d. 29. januar desværre aflyst. Vi håber at kunne gennemføre næste sangaften fredag d. 26. marts.


En optaget andagt med Mette Dansøn


LUKKET FOR PERSONLIG HENVENDELSE.

Du er velkommen til at ringe på tlf. 4921 0684 i Kirkekontorets åbningstid.