Konfirmation 2022

I Vestervang kirke er der konfirmationer i 2022:

 

  • Fredag (St. bededag) den 13. maj kl. 10.00 og 12.00 ved sognepræst Mette Dansøn

  • Lørdag den 14. maj kl. 10.00 og 12.00 ved sognepræst Troels Bak Stensgaard. 

 

Indskrivning til konfirmation sker efter først til mølle-princippet.

På grund af corona-restriktioner kan man først indskrive sig ved personligt fremmøde i kontorets åbningstid fra mandag den 18. januar 2021.

 

Man kan også indskrive sig skriftligt pr. brev til kordegnekontoret eller med en sikker mail (men ikke med almindelig mail) via et link ved navn "sikker post" på kirkens hjemmeside: www.vestervangkirke.dk/kontakt/kirkekontoret

 

Ved indskrivning skal anføres:

 

  • Konfirmandens fulde navn og adresse.

  • Forældres mailadresse og telefonnummer.

  • Konfirmandens skole og skoleklasse

  • Desuden skal man medbringe eller vedhæfte en kopi af sin dåbsattest. Hvis dette ikke er muligt, skal man opgive konfirmandens CPR-nummer (men husk kun at gøre dette i en sikker mail, jf. ovenfor!).

  • Angive om man ønsker at blive konfirmeret den 13. eller den 14. maj 2022 og kl. 10.00 eller 12.00!

 

Bemærk: Alle skriftlige henvendelser behandles først i uge 2.

 

Hvis man 14 dage efter sin indskrivning ikke har fået en bekræftelse på denne, bør man henvende sig til kirkekontoret.

 

Vi konfirmerer i Helsingør kommune elever fra 8. klasse, og konfirmandforberedelsen begynder efter sommerferien, hvilket man får brev om før sommerferien.

 

Er du i tvivl om hvilket sogn du hører til, kan du se det i den lokale vejviser, eller du kan kontakte kirkekontoret på mail eller på telefon 4921 0684.

 

Bor du i et andet sogn, men går på en af skolerne i Vestervang sogn, så er der stadigvæk mulighed for at blive konfirmeret i Vestervang Kirke.

 

Hvis du bor i Vestervang sogn, men går på en skole uden for sognet uden mulighed for at følge konfirmationsforberedelsen i Vestervang kirke torsdag morgen, så spørg på den pågældende skole, hvad man plejer at gøre på skolen, før du skriver dig op til konfirmation i Vestervang kirke. Hvis der er problemer med at finde et sted at gå til konfirmationsforberedelse, så hjælper præsterne i Vestervang kirke dig gerne med at løse det.

 

 

Hvad hvis jeg er i tvivl om, hvorvidt jeg skal konfirmeres?

 

Så er det en god ide, at du og eventuelt dine forældre tager en samtale med en af kirkens præster. Det er vores erfaring, at folk nogle gange fravælger konfirmationen på grund af misforståelser eller helt forkerte opfattelser af, hvad det vil sige at tro på Gud og hvad kristendommen og konfirmationen er.

 

 

Du kan også uden at tale med en præst først vælge at skrive dig op til konfirmationsforberedelsen og deltage i den, selv om du er i tvivl, hvor vidt du skal konfirmeres.  På den måde kan du i hvert fald opleve et kort, men intenst undervisningsforløb, som mange senere ser tilbage på som noget specielt i deres skoletid. 

 

I løbet af konfirmationsforberedelsen bliver du mere fortrolig med kirkens liv og lære. Du får forhåbentlig en bedre forståelse af, hvad det vil sige at tro på Gud, og hvad kristne tror på og hvad det betyder for dem.

 

Det er også en god lejlighed til selv at forholde sig til livets store spørgsmål og til de kristne værdier og holdninger.

 

Selv om du måske selv er i tvivl om dit forhold til kristendommen, så er det i den sammenhæng vigtigt at huske på, at det er den tro, som vores forfædre i mange generationer har haft. For kristendommen har givet andre end os selv trøst og håb. Den har på utallige måder formet vores samfund og menneskesyn.

 

 

 

 

 
senest redigeret: onsdag 30-dec-20 18:14:19