Man fødes ikke som medlem af folkekirken, det bliver man kun ved dåb.

 

Et medlem af folkekirken kan melde sig ud. Udmeldelsen kan ske ved skriftlig henvendelse til kirkekontoret i det sogn, hvor man bor, eller ved, at man personligt møder op på kirkekontoret. 

Den skriftlige anmeldelse af, at man vil træde ud af folkekirken, skal være vedlagt en fødsels-og dåbsattest eller oplysning om, hvor og hvornår man er født og døbt. Ved personlighenvendelse bør man også medbringe fødsels- og dåbsattest. 

Kordegnen registrerer udmeldelsen. Herved bliver den automatisk registreret i CPR. Man får derefter tilsendt en ny fødsels- og dåbsattest med en påtegning om, at man er udtrådt af folkekirken, og hvornår det er sket. 

Såfremt du ønsker at genindtræde i folkekirken skal dette ske ved anmeldelse til en af sognets præster som skal attestere genindtrædelsen i folkekirken. Herefter registrerer kordegnen genindtrædelsen og der bliver tilsendt ny fødsels- og dåbsattest.
senest redigeret: onsdag 29-feb-12 00:02:27
Breaking news:

Indsamling til fordel for verdens fattigste

Nyheder

Onsdag den 3. marts, kl. 14 - 16 AFLYST!Her er en video og en fastelavnshilsen til børn og alle andre!


En optaget andagt med Mette DansønEn optaget andagt med Mette Dansøn