Ny studiekreds om Apostlenes Gerninger

 

Paulus prædiker på Areopagos i Athen      (maleri af James Thornhill o. 1730)
Paulus prædiker på Areopagos i Athen
Maleri af James Thornhill o. 1730

 

Den vel nok største engelske prædikant i det 20. århundrede, Martyn Lloyd-Jones, kaldte engang Apostlenes Gerninger for den ”mest lyriske af alle bøger”, og fortsatte: ”Den er et tonikum, det mest opkvikkende, styrkende middel jeg kender i Åndens rige”.

 

Apostlenes Gerninger er i hvert fald en spændende, ja højdramatisk fortælling, skrevet af forfatteren til og som en fortsættelse af Lukasevangeliet. Over stok og sten går det! Vi hører om kirkens grundlæggelse pinsedag, da Helligånden gav de bange disciple kraft og mod til at fortælle om deres tro til andre, om den første menigheds liv i Jerusalem og forsøg med ejendomsfællesskab eller ’kærlighedskommunisme’. Der berettes om Stefanus’ martyrium og andre forfølgelser, om underfulde helbredelser og andre mirakler og især om Peters forkyndelse i Jerusalem og omegn.

 

I anden del af Apostlenes Gerninger fortælles om farisæeren og kristendomsforfølgeren Saulus, som blev omvendt på vej til Damaskus, og siden som hedningeapostlen Paulus på sine lange eventyrlige missionsrejser, trods hård modstand, fængselsstraffe og skibbrud, udbredte troen på Kristus til hele den græsk-romerske verden. Til sidst fortælles om retssagen imod Paulus og hans rejse til kejseren i Rom, hvor skriftet slutter omtrent 30 år efter Jesu død og opstandelse, kort tid før Paulus formodentlig blev henrettet i år 64.

 

Vi vil i studiekredsen se, hvordan de første kristne levede deres tro ud, og i skriftets mange taler forsvarede den over for både traditionstro jøder og filosofiske hedninge. Den moderne videnskabs forskellige tolkninger af skriftet og dets teologi præsenteres. Vi vil f.eks. se, hvad det betød for synet på kirken og historien, at man i den anden generation af kristne måtte erkende, at Jesus’ genkomst ikke var umiddelbart forestående, og der vil være rig lejlighed til i små ekskurser at inddrage, hvad vi ellers ved om kristendommens første århundreder. Men først og fremmest vil vi læse Apostlenes Gerninger sammen og give os tid til at inddrage de spørgsmål og erfaringer, som vi hver især sidder med.

 

Vi mødes i efteråret i kirken på følgende torsdage kl. 16.00 til 17.30: den

  • 9. og 23. september,

  • 7. og 21. oktober,

  • 4. og 18. november samt

  • 2. og 16. december,

og vi fortsætter efter nytår.

 

Tilmelding skal ske til sognepræst Troels Bak Stensgaard, som leder studiekredsen, på tlf.: 49266885 eller e-mail: TRBS@km.dk.Vel mødt!

 

 
senest redigeret: torsdag 22-jul-21 13:41:01